1 ліга
 2 ліга
Новини
Проекти ПФЛ
Семінари
Розклад трансляцій
Відео
Форум
Корисні посилання
Методичні матеріали
Зворотний зв'язок
Контакти

МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
Теоретичні засади методики навчання футболу

Теоретичні засади методики навчання футболу

Наумчук Володимир Іванович,

Тернопільський національний педагогічний університет  імені  В.Гнатюка.
Доцент кафедри гімнастики та спортивних  ігор, кандидат педагогічних наук.

Для того щоб досягнути вагомих успіхів у підготовці юних футболістів необхідно добре оволодіти тією наукою, яка є предметом професійної діяльності педагогів у спортивних школах. Сторонами єдиного процесу спортивної підготовки учнів ДЮСШ є навчання і виховання. Навчання пов’язується із засвоєнням загальноосвітніх та спеціальних знань, оволодінням необхідними для спортивної діяльності вміннями й навичками. Виховання передбачає формування цінностей, моральних норм як складової культури і неможливе без процесу навчання.

При цьому поняття навчання включає у себе:

а) зміст навчання; б) діяльність спортивного педагога; в) діяльність учнів; г) результат навчання.

Зазначені складові визначають предмет методики навчання футболу.
Усі методики, якої би сторони підготовки футболістів вони не стосувалися, подібні між собою в тому, що у певній послідовності розглядають принципи, зміст та методи роботи тренера і передбачають постановку і реалізацію таких завдань:
I – «навіщо навчати» – визначення завдань навчання й виховання відповідно до цілей спортивної підготовки;
II – «чого навчати» – розробка змісту навчання, обґрунтування і складання відповідних програм, підготовка необхідних підручників й посібників, визначення системи знань, умінь та навичок вихованців ДЮСШ, критеріїв, показників і норм оцінювання всіх сторін їх спортивної підготовки;
III – «як навчати» – використання методів і прийомів навчання й виховання, конструювання навчально-тренувальних занять та їх циклів, підготовка методичних рекомендацій, допоміжної і тренажерної техніки, обладнання;
IV – «чому саме так, а не інакше» – порівняльна характеристика засобів, методів, прийомів і змісту навчання, що дозволяє визначити найефективніші шляхи до поставленої мети.

Методика навчання техніки гри

1. Назвати і показати елемент техніки.
2. Пояснити ігровий прийом, що вивчається – проаналізувати його, зазначивши зміст і послідовність виконання рухових дій, фізичні якості, які забезпечують якісне виконання технічного елемента, вимоги до виконання, розкрити його значення для ігрової та змагальної діяльності, місце і роль у підготовці футболіста.
3. Продемонструвати технічний елемент за допомогою технічних засобів навчання та наочності.
4. Апробація елемента техніки учнями.
5. Реалізація запланованих загальнопідготовчих, спеціально-підготовчих (підвідних, імітаційних, розвивальних) та змагальних вправ, що вимагає попередньої роботи тренера щодо визначення змісту і послідовності засобів навчання з урахуванням контингенту учнів, етапів навчання ігровому прийому та спортивної підготовки, матеріально-технічного забезпечення.
6. Профілактика та способи виправлення помилок.
7. Виконання технічного елемента різними способами у спрощених, стандартних, варіативних, ускладнених умовах, у поєднанні з іншими прийомами гри та вдосконалення його в ігровій і змагальній діяльності.
8. Аналіз та оцінка виконання ігрового прийому.
9. Надати методичні вказівки для самостійної роботи учнів щодо вдосконалення технічного елемента.

Тестові завдання для самоперевірки

Завданням якого етапу оволодіння руховими діями є формування орієнтовної основи виконання ігрових прийомів?
 а) І етап – створення передумов і ознайомлення з руховими діями;
 б) ІІ етап – засвоєння рухових дій;
 в) ІІІ етап – закріплення, вдосконалення та інтеграція рухових дій.

Вкажіть послідовність реалізації вказаних завдань у процесі пізнання футболу:       (1-Г,2-А,3-Б,4-В)
 а) забезпечення належного рівня розвитку фізичних якостей, що обумовлюють якісне оволодіння ігровими прийомами;
 б) досягнення правильного виконання ігрових прийомів, підвищення самоконтролю гравців;
 в) розширення діапазону варіативності технічних прийомів, тактичних дій;
 г) створення цілісного уявлення про технічні прийоми, тактичні дії на основі відповідних знань.
 1_____________ ; 2_____________ ; 3_____________ ; 4______________ .

Встановіть послідовність дій педагога під час навчання прийомам гри на етапі ознайомлення:                (1-В,2-А,3-Г,4-Б)
 а) показ з коментарем;
 б) апробація вправи учнями;
 в) показ;
 г) розповідь про виконання прийому різними способами, його значення у грі, взаємозв’язок з іншими ігровими діями.
 1_____________ ; 2_____________ ; 3_____________ ; 4______________ .

 Визначить методичну послідовність навчання прийомам гри:
 а) створення уяви про ігровий прийом;        (1-А,2-Г,3-В,4-Д,5-Б)
 б) удосконалення та інтеграція ігрових прийомів у навчальних іграх;
 в) вивчення ігрових прийомів у стандартних умовах;
 г) вивчення ігрових прийомів у спрощених умовах;
 д) вивчення ігрових прийомів в ускладнених умовах.
 1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ ; 4 __________ ; 5 _________ .

 Виберіть правильну відповідь. 
 Вивчення техніки футболу необхідно розпочинати з:
 а) ведення м’яча;
 б) ударів по м’ячу ногою;
 в) стійок, бігу, стрибків, зупинок, поворотів;
 г) відбору м’яча.

Яка методична  послідовність вивчення ударів по м’ячу ногою?
 а) удари по м’ячу, що летить;        (1-Б,2-Г,3-А,4-В)
 б) удари по нерухомому м’ячу;
 в) удари по м’ячу, що відскочив від землі (з напівльоту);
 г) удари по м’ячу, що котиться.
 1_____________ ; 2_____________ ; 3_____________ ; 4______________ .

Визначить методичну послідовність реалізації вказаних засобів під час навчання ударам по м’ячу ногою:    (1-Б,2-Г,3-А,4-Д,5-В)
 а) удари по м’ячу у поєднанні з веденням та обманними рухами;
 б) удари по м’ячу з місця та з розбігу;
 в) навчальні ігри;
 г) удари по м’ячу у поєднанні із зупинками м’яча;
 д) рухливі ігри.
          1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ ; 4 __________ ; 5 _________ .

Вкажіть рухову дію, яка під час виконання удару по м’ячу внутрішньою стороною стопи, не є вірною:
 а) у момент наближення стопи до м’яча п’ята випереджає носок;
 б) під час виконання замаху відбувається згинання опорної кінцівки;
 в) розбіг може виконуватися дещо збоку від м’яча;
 г) опорна нога знаходиться на одній лінії з м’ячем;
 д) ударний рух не передбачає розвороту нижньої кінцівки назовні.

Визначить шляхи усунення можливих помилок під час вивчення ударів по м’ячу ногою:                  (1-В,2-А,3-Б)
Можливі помилки  Шляхи усунення
1. Дріботіння та підскакування перед ударом по м’ячу  а) Використання додаткових орієнтирів
2. Неправильна постановка опорної ноги по відношенню до м’яча  б) Імітація ударів з фіксуванням окремих положень робочого руху
3. Недостатня амплітуда рухів ударної ноги  в) Збільшення швидкості розбігу або скорочення його відстані
1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ .

Визначить методичну послідовність використання вказаних засобів під час навчання удару по м’ячу  внутрішньою частиною підйому:
 а) поєднання ударів по м’ячу із його зупинками та веденням;
 б) удари по нерухомому м’ячу з одного кроку;
 в) навчальні ігри;                                                           (1-Г,2-Б,3-Д,4-А,5-В)
 г) імітація ударів по м’ячу з фіксацією окремих положень;
 д) удари у ворота по м’ячу, що котиться.
 1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ ; 4 __________ ; 5 _________ .

Визначить методичну послідовність використання вказаних засобів під час навчання зупинці стегном:          (1-Г,2-А,3-В,4-Д,5-Б)
 а) зупинка м’яча, що підвішений на мотузці;
 б) навчальні ігри;
 в) зупинка м’яча після його відскоку від стіни;
 г) імітація зупинки м’яча з фіксацією окремих положень;
 д) зупинка м’яча в русі.
 1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ ; 4 __________ ; 5 _________ .

Визначить шляхи усунення можливих помилок під час вивчення зупинок м’яча:            (1-В,2-Б,3-А)
Можливі помилки  Шляхи усунення

1. Відсутність руху назустріч м’ячу  а) Виконання зупинок м’яча на фоні акцентованого видиху та урізноманітнення положення рук
2. Надмірне напруження м’язової системи  б) Використання м’ячів різної ваги і розмірів; жонглювання за завданням
3. Недостатня швидкість та амплітуда амортизованого руху  в) Передачі м’яча у недодачу або у вільну зону
1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ .

Визначить методичну послідовність реалізації вказаних засобів під час навчання зупинці м’яча підйомом:        (1-Г,2-Д,3-В,4-А,5-Б)
 а) поєднання зупинки м’яча з ударами у ворота;
 б) рухливі ігри;
 в) зупинка м’яча з різних вихідних положень;
 г) жонглювання м’ячем з відскоком його від підлоги та без;
 д) зупинка м’яча після підбивання його ногою уверх.
 1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ ; 4 __________ ; 5 _________ .

Використання яких рухливих ігор є доцільним під час вивчення ведення м’яча на етапі закріплення?
 а) „квадрат”;
 б) „квач з м’ячем”;
 в) „1000”;
 г) „гонки м’ячів”.

 Виберіть правильну відповідь. 

 Назви обманних рухів визначаються:
 а) першою підготовчою частиною фінтів;
 б) другою основною частиною фінтів;
 в) ігровим амплуа гравця.

Визначить методичну послідовність реалізації вказаних засобів під час навчання обманним рухам:        (1-В,2-А,3-Д,4-Г,5-Б)
 а) вправи без протидії захисника;
 б) навчальні ігри;
 в) вправи з різкою зміною напрямку і швидкості руху;
 г) рухливі ігри;
 д) вправи з активною протидією захисника.
 1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ ; 4 __________ ; 5 _________ .

Паралельно з якими ігровими прийомами доцільно вивчати відбір м’яча?
 а) ударами по м’ячу ногою; 
 б) зупинками м’яча;
 в) веденням м’яча;
 г) обманними рухами ;
 д) укиданням м’яча.


Методика навчання тактики гри

1. Назвати і показати тактичну дію (ігрову комбінацію).
2. Пояснити тактичну дію, що вивчається – проаналізувати її, зазначивши зміст, послідовність та складність виконання рухових дій, фізичні якості, які забезпечують якісне виконання тактичної дії, вимоги до виконання, розкрити її значення для ігрової та змагальної діяльності, місце і роль у підготовці футболіста.
3. Продемонструвати тактичну дію (ігрову комбінацію), систему гри за допомогою умовних позначок, технічних засобів навчання та наочності.
4. Апробація тактичної дії (ігрової комбінації), системи гри учнями.
5. Реалізація запланованих загальнопідготовчих, спеціально-підготовчих, змагальних вправ, ігрових завдань та рухливих ігор, що вимагає попередньої роботи тренера щодо визначення змісту і послідовності засобів навчання з урахуванням контингенту учнів, етапів навчання тактичної дії та спортивної підготовки, матеріально-технічного забезпечення.
6. Профілактика та способи виправлення помилок.
7. Виконання тактичної дії, ігрової комбінації, награвання системи гри з умовним суперником, з пасивною і активною його протидією: моделювання ігрових ситуацій в умовах обмеження часу і простору, чисельної нерівності складів команд, раптових змін умов виконання індивідуальних, групових, командних тактичних дій, їх вдосконалення в ігровій і змагальній діяльності.
8. Аналіз та оцінка виконання тактичної дії, ігрової комбінації, системи гри.

Тестові завдання для самоперевірки

Завданням якого етапу оволодіння руховими діями є досягнення інтеграції ігрових прийомів і провідних для їх виконання фізичних якостей?
 а) І етап – створення передумов і ознайомлення з руховими діями;
 б) ІІ етап – засвоєння рухових дій;
 в) ІІІ етап – закріплення та вдосконалення рухових дій.

Визначить методичну послідовність використання вказаних ігрових засобів під час вивчення навчального матеріалу:
 а) навчальні ігри з завданнями-установками щодо техніки гри;
 б) контрольні ігри;                                    (1-Г,2-А,3-В,4-Б)
 в) навчальні ігри з завданнями-установками щодо тактики гри;
 г) рухливі ігри. 
 1_____________ ; 2_____________ ; 3_____________ ; 4______________ .

Встановіть послідовність вивчення вказаних прийомів гри у футбол:
 а) удар по м’ячу ногою;                   (1-А,2-Г,3-В,4-Д,5-Б)
 б) страховка партнера;
 в) обманні рухи;
 г) ведення м’яча;
 д) відволікання суперника.
          1 __________ ; 2 __________ ; 3 __________ ; 4 __________ ; 5 _________ .

Виберіть індивідуальні тактичні дії, що становлять тактику нападу:
 а) створення чисельної переваги на окремій ділянці поля;
 б) перехоплення м’яча;
 в) удар у ворота;
 г) відволікання суперника;
 д) протидія удару у ворота.

Серед вказаних різновидів передач м’яча, що визначаються їх напрямком, знайдіть зайвий:
 а) діагональні;
 б) середні;
 в) повздовжні;
 г) поперечні.

Виберіть правильну відповідь.
 Переміщення гравця з метою створення сприятливих умов для отримання м’яча від партнера, називається:
 а) „схрещування”;
 б) страховка;
 в) „відкривання”;
 г) „закривання”;
 д) перехоплення.

Визначить тактичні дії нападу, що передбачають участь двох гравців:
 а) комбінація „в стінку”;
 б) комбінація „пропускання м’яча”;
 в) комбінація „передача в один дотик”;
 г) страховка партнера; 
 д) комбінація „схрещування”.

Вкажіть спосіб взаємодії гравців, який спрямований на вибір такої позиції і наступні дії, що дозволяють виправити помилку, допущену партнером?
 а) відволікання;
б) перехоплення;
в) страховка;
г) „закривання”.

Виберіть тактичні дії захисту, у яких задіяні троє гравців і більше:
 а) комбінація „пропускання м’яча”;
 б) протидія комбінації „схрещування”;
 в) комбінація „в стінку”;
 г) шикування „стінки”;         
 д) створення штучного положення „поза грою”.

Серед вказаних групових тактичних дій знайдіть зайву:
 а) протидія комбінації „пропускання м’яча”;
 б) відволікання суперника;
 в) шикування „стінки”;
 г) комбінація „передача в один дотик”;
 д) страховка партнера.

Виберіть правильну відповідь.
Основними вимогами до організації позиційного нападу є:
 а) виконання точної першої передачі;
 б) виконання швидкої передачі, що не дозволяє супернику встигнути повернутися до захисту;
 в) активне маневрування гравців передньої і середньої лінії;
 г) зміна напрямку атаки з метою її розвитку по всій ширині поля та розтягування оборони суперника;
 д) вибір найкоротшого шляху до ударної позиції.

Що відноситься до переваг зонної системи захисту?
 а) можливість здійснення страховки партнерів;
 б) контроль гравцями, що захищаються всіх ділянок поля,
 в) ведення одноборства з будь-яким гравцем команди суперника у межах зони,
 г) забезпечення умов для створення штучного положення „поза грою”;
 д) запобігання швидкому переходу суперника від атаки до оборони.

Серед вказаних недоліків персональної системи захисту знайдіть зайвий:
 а) можливість порушень взаємодії між лініями;
 б) отримання суперником у ході маневрування певних вільних зон для розвитку і завершення атаки;
 в) складність здійснення страховки партнерів;
 г) небезпека програшу в індивідуальних одноборствах;
 д) неможливість поєднання цієї системи з зонним захистом.

Який спосіб організації командних дій у захисті передбачає контроль кожним гравцем певної ділянки поля і включення у боротьбу за м’яч з будь-яким суперником, що з’явився у її межах?
а) персональний захист;
б) зонний захист;
в) комбінований захист.

Серед вказаних способів регулювання фізичних навантажень у навчально-тренувальному процесі знайдіть зайвий:
 а) зміна тривалості вправ, ігрових завдань та ігор, числа учасників, розмірів майданчика;
 б) визначення кількості й тривалості перерв і пауз відпочинку;
 в) залучення до навчально-виховного процесу висококваліфікованих футболістів;
 г) корекція правил ігор та завдань-установок на них;
 д) використання додаткового інвентаря та обладнання.

Які рухові дії не можуть становити зміст естафети, що реалізується у підготовчій частині навчально-тренувального заняття, одним із завдань якого є ознайомлення з веденням м’яча зовнішньою частиною підйому?
 а) біг з м’ячем у руках;
 б) ведення м’яча ногами;
 в) передачі м’яча;
 г) кидки м’яча;
 д) ведення м’яча руками.

Виберіть підвідні вправи навчально-тренувального заняття, завданням якого є ознайомлення з груповими тактичними діями у нападі:
 а) ведення м’яча зі зміною напрямку і швидкості руху;
 б) жонглювання м’ячем;
 в) удари у ворота з одинадцятиметрової позначки;
 г) зустрічні естафети;
 д) передачі м’яча в парах і трійках.

Література:
1. Наумчук В.І. Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту / В.І. Наумчук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 64 с.
2. Наумчук В.І. Теорія і методика викладання футболу. Тестові завдання / В.І. Наумчук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 36 с.
3. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2004. – 480 с.

 

Прямі відео трансляції:
ВІТАЄМО!
Суркіс І.М. - 61!
Кузьміч Р.В. - 31!
deco_lower


Останні відеозаписи:
Матчі ПФЛ
14 Тур. Миколаїв 1:2 Верес
14 Тур. Інгулець 1:0 Скала
14 Тур. Полтава 0:1 Авангард
14 Тур. Оболонь-Бровар 2:1 Колос
14 Тур. Черкаський Дніпро 1:0 Геліос
19 Тур. Іллічівець 3:1 Гірник-Спорт
19 Тур. Геліос 0:0 Колос
19 Тур. Верес 2:1 Суми
19 Тур. Нафтовик-Укрнафта 2:0 Десна
Приймальня ПФЛ:
(044) 529-94-94