1 ліга
 2 ліга
Новини
Проекти ПФЛ
Семінари
Розклад трансляцій
Відео
Форум
Корисні посилання
Методичні матеріали
Зворотний зв'язок
Контакти

МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
Методичні основи навчання руховим діям у футболі

 

Досягнення запланованих спортивних результатів неможливе без чіткого та об’єктивного розуміння всього багаторічного процесу підготовки молодих футболістів, який реалізується насамперед через функціонування системи ДЮСШ. При цьому важливого значення набуває проблема якісного навчання юних спортсменів прийомам гри в футбол, вирішення якої передбачає досконале знання тренером структури процесу навчання руховим діям, відповідних йому цілей, завдань та шляхів їх реалізації.

фото4.jpg

Структура процесу навчання руховим діям


Оволодіння учнями технічними елементами і тактичними діями у процесі пізнання футболу проходить в три етапи:
І етап — створення передумов і ознайомлення з руховими діями;
ІІ етап — засвоєння рухових дій;
ІІІ етап — закріплення, вдосконалення та інтеграція рухових дій.


Мета І етапу полягає у засвоєнні юними футболістами технічних прийомів, тактичних дій у загальних рисах, в основному варіанті.

Завдання першого етапу:
• створення цілісного уявлення про технічні прийоми, тактичні дії на основі відповідних знань;
• визначення рухового досвіду учнів і при необхідності його поповнення;
• забезпечення належного рівня розвитку фізичних якостей, що обумовлюють якісне оволодіння ігровими прийомами;
• виконання ігрових прийомів загалом, тобто формування орієнтовної основи діяльності;
• усунення зайвих рухів, які грубо спотворюють техніку.
На цьому етапі в учнів формується правильне уявлення щодо ігрового прийому, образу його техніки, як найбільш ефективного способу виконання рухової дії.


Мета ІІ етапу – деталізоване, відносно досконале засвоєння учнями технічних прийомів, тактичних дій. Завдання етапу:
• уточнення техніки ігрових прийомів, їх просторових, часових, просторово-часових та динамічних характеристик щодо індивідуальних можливостей учнів;
• поглиблення розуміння закономірностей рухів у технічних прийомах, що вивчаються;
• досягнення правильного виконання ігрових прийомів, підвищення самоконтролю учнів;
• створення передумови варіативного виконання ігрових прийомів.
Другий етап завершується формуванням у юних спортсменів рухового уміння, яке характеризується свідомим управлінням рухами, нестійкістю до дії чинників, що заважають виконанню ігрового прийому та нестабільністю результатів.


Мета ІІІ етапу – закріплення та удосконалення учнями технічних прийомів, тактичних дій та взаємодій. Завдання цього етапу:
• закріплення навичок володіння технічними прийомами;
• розширення діапазону варіативності технічних прийомів, тактичних дій;
• завершення індивідуалізації технічних прийомів;
• досягнення інтеграції ігрових прийомів і провідних для їх виконання фізичних якостей;
• забезпечення високої ефективності технічних прийомів, тактичних комбінацій в ігровій та змагальній діяльності.
На третьому етапі завершується формування рухової навички та відбувається становлення суперуміння – системи навичок вищого порядку, що характеризується варіативністю, творчістю, індивідуалізацією, високою стійкістю виконання рухових дій у складних та екстремальних умовах.
Завдання всіх етапів конкретизуються і деталізуються відповідно до рівня техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ та їх індивідуальних можливостей.

Орієнтовний алгоритм навчання ігровим прийомам:


Удари по м’ячу ногою:
1. Показ.
2. Показ з коментарем.
3. Використання наочності.
4. Розповідь про виконання удару по м’ячу ногою певним способом, його значення у грі, взаємозв’язок з іншими ігровими діями.
5. Апробація вправи учнями.
6. Імітація ударів по м’ячу ногою з фіксацією окремих положень.
7. Удари по набивному м’ячу з місця.
8. Доторкання певною частиною стопи чи підйому м’яча, що знаходиться впритул до стіни.
9. Удари по м’ячу, що знаходиться на мотузці в руках гравця; підвішеному до поперечини воріт і т.д.
10. Жонглювання м’ячем з відскоком його від підлоги та без.
11. Удари по нерухомому м’ячу з місця; з одного кроку; з розбігу.
12. Удари по нерухомому м’ячу через перешкоди; на точність; на дальність; в умовах обмеження часу і простору; після виконання додаткових завдань: перекиду, присідання, стрибку і т.п.
13. Передачі одним і двома м’ячами в парах (трійках, четвірках) у поєднанні із його зупинками.
14. Удари у ворота по нерухомому м’ячу за завданнями: з визначенням частини воріт для попадання, сили удару, траєкторії польоту м’яча і т. д.
15 – 18. Удари по м’ячу, що котиться за аналогією п. 11 – 14.
19 – 22. Удари по м’ячу, що летить та напівльоту за аналогією п. 11 – 14.
23. Поєднання ударів по м’ячу ногою із зупинками м’яча, веденням, обманними рухами.
24. Удари по м’ячу в умовах пасивної та активної протидії суперника.
25. Ігрові завдання та естафети з ударами по м’ячу.
26. Рухливі ігри (наприклад „Пробий стінку”, „1000”).
27. Навчальні ігри.
Примітка: всі вправи виконуються почергово правою і лівою ногою.

Можливі помилки та шляхи їх усунення

Дріботіння та підскакування перед ударом по м’ячу Збільшення швидкості розбігу або скорочення його відстані
Неправильна постановка опорної ноги по відношенню до м’яча Використання додаткових орієнтирів
Недостатня амплітуда рухів ударної ноги Імітація ударів з фіксуванням окремих положень робочого руху

Зупинки м’яча:
1. Показ.
2. Показ з коментарем.
3. Використання наочності.
4. Розповідь про виконання зупинки м’яча певним способом, його значення у грі, взаємозв’язок з іншими ігровими діями.
5. Апробація вправи учнями.
6. Імітація зупинки м’яча певним способом на місці; в русі; у стрибку.
7. Зупинка м’яча, що котиться після відскоку від стіни або щита.
8. Зупинка м’яча з напівльоту після відскоку від стіни.
9. Зупинка м’яча, що підвішений на мотузці.
10. Жонглювання м’ячем з відскоком його від підлоги та без.
11. Зупинка м’яча, що летить після власного підкидання; відскоку від стіни.
12. Зупинка м’яча після підбивання його ногою уверх.
13. Зупинка м’яча після передачі (підкидання) від партнера.
14. Зупинка м’яча в умовах обмеження часу і простору; з різних вихідних положень (статичних й динамічних) та після виконання інших додаткових завдань: перекиду, присідання, стрибку і т.п.
14. Зупинка м’яча за завданнями: після передачі (підкидання) у недодачу; вліво – вправо від гравця; з відходом у сторону; з використанням двох і більше м’ячів.
15. Зупинка м’яча у поєднанні з передачами в парах (трійках, четвірках і т. д.).
16. Зупинка м’яча, що надходить до гравця з будь-якого напрямку; з різною силою і траєкторією.
17. Зупинка м’яча в русі.
18. Зупинка м’яча у стрибку.
19. Поєднання зупинок м’яча з обманними рухами, веденням, ударами по м’ячу ногою.
20. Зупинка м’яча в умовах пасивної та активної протидії суперника.
21. Ігрові завдання та естафети з зупинками м’яча.
22. Рухливі ігри (наприклад „Квадрат”, „Тримання м’яча”).
23. Навчальні ігри.
Примітка: послідовність вивчення ігрового прийому є такою: зупинки м’яча ногою (правою, лівою), грудьми, головою.

Можливі помилки та шляхи їх усунення

Відсутність руху назустріч м’ячу Передачі м’яча у недодачу або у вільну зону.
Надмірне напруження м’язової системи Виконання зупинок м’яча на фоні акцентованого видиху та урізноманітнення положення рук.
Недостатня швидкість та амплітуда амортизованого руху  Використання м’ячів різної ваги і розмірів; жонглювання за завданням.

Пропонований зміст та послідовність дій під час вивчення учнями вказаних ігрових прийомів є узагальненими. Вони можуть корегуватися й вдосконалюватися відповідно до способу та умов виконання ігрового прийому, рівня спортивної підготовленості юних футболістів, матеріально-технічного забезпечення ДЮСШ, інших організаційно-педагогічних чинників. Адже у багаторічному процесі підготовки юних спортсменів уся система навчально-тренувальних завдань повинна відображати закономірності статево-вікового розвитку дітей, об’єктивну логіку спортивного вдосконалення і забезпечувати вирішення поставлених завдань.

Література:
1. Наумчук В.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор: Навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Наумчук. – Тернопіль: Астон, 2010.– 160 с.
2. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, В.А. Кашкаров, И.П. Кравцевич и др.; Под ред. Ю.Д. Железняка. – М.: Академия, 2002. – 384с.

 

Прямі відео трансляції:
ВІТАЄМО!
Бреус Д.В. - 26!
deco_lower


Останні відеозаписи:
Матчі ПФЛ
14 Тур. Миколаїв 1:2 Верес
14 Тур. Інгулець 1:0 Скала
14 Тур. Полтава 0:1 Авангард
14 Тур. Оболонь-Бровар 2:1 Колос
14 Тур. Черкаський Дніпро 1:0 Геліос
19 Тур. Іллічівець 3:1 Гірник-Спорт
19 Тур. Геліос 0:0 Колос
19 Тур. Верес 2:1 Суми
19 Тур. Нафтовик-Укрнафта 2:0 Десна
Приймальня ПФЛ:
(044) 529-94-94